Workshop kontaktní improvizace Moniky REBCOVÉ

Monika Rebcová pořádá worshopy kontaktní improvizace na vaše pozvání ve vašem prostoru pro tanec. Kontaktní improvizaci v Praze pravidelně vyučuje zatím pouze pro studenty AMU.

Co je to  kontaktní improvizace ?

Kontaktní improvizace je technika moderního tance,   kterou může zkusit každý,  i  neškolený  tanečník.   S využíváním  gravitace se pohybujeme do prostoru  po  přípravných  cvičeních  na  podlaze.    Improvizujeme  podle pokynů  pedagoga  na základě  zadaného  úkolu  sólově, s  partnerem nebo ve skupině.   Nepoužíváme  přílišnou  racionální  přípravu  pohybu,   spíše „necháme pohyb,  aby námi pohyboval“.  V pozdějších lekcích se naučíme fixovat  náš  vlastní  improvizovaný   pohyb  do krátké  choreografie nejen sólové,  ale  i  jako duet s  partnerem.  V této lekci objevíte v sobě netušené možnosti   nového   pohybu,  poznáte   lépe   sami   sebe,  nabudete  velkou sebedůvěru, rozšíříte si pohybový rejstřík. S doprovodem relaxační hudby „New Adge“  se  během   této   lekce   skvěle  uvolníte  fyzicky  i  psychicky, odpočinete  si  od  denních starostí  a zažijete radost  z objevování nového způsobu pohybu.

The classe of Contact Improvisation

Contact improvisation is a dance technic, which everybody can try. After preparing excerises on the floor, we use gravitation  to move into the space. The improvisation is leading by the teacher and we improvise solo dance, later dance with partner and dance with  the group of people. We try to move without mental preparation before the movement starts, we „let the movement move our body“. Later could be the improvization movement fixed into short choreography like a solo dance or dance with partner or with the groupe. During  the lesson dancers could discover their own personality in the movement, new surprising movements could come, and dancers also could be relaxed fyzicaly and psychicaly during this dance lesson. The music is the „New Age style“ playback from CD.