M o d e r n í   t a n e c   inspirovaný základy techniky Merce Cunninghama a José Limóna

Co obsahuje 1 lekce 120 minut:

Správné držení těla a celkové zpevnění všech svalů, novou pohybovou koordinaci a estetiku, nový způsob pohybu a používání svalstva celého těla, zvětšení rozsahu pohybu páteře i nohou, zlepšení rovnováhy, jiné vnímání pohybu do prostoru, eleganci, tanečnost, inspiraci novými pohybovými možnostmi, nový pohled na tanec z jiného úhlu…Hudební doprovod-worldmuzic z CD.

What you will learnn in the classe of modern dance based on Cunningham-Limón Dance Technics?

U will train ur muscless, new moovement coordination and the dance estetics, new kind of movements, make better conditions of the movement with your spine and the legs, elegant and creations movements, inspirations and new viev of the dance possibilities. World music from CDplayback.